Bart van R.

Business Advisor

Samen een boot bouwen

Ik ben 53 jaar en werk al lang bij dezelfde werkgever. Ik heb ruim 10 jaar in het buitenland gewerkt. Mijn werkwereld bestaat uit veel overleg, spreadsheets en slides, vereist zelfstandigheid en is uitdagend en afwisselend. En mijn werkgever is een professioneel en betrouwbaar bedrijf met veel hoogopgeleide mensen. Arbeidsvoorwaardelijk is alles bij ons uitstekend geregeld.

Enige jaren voordat Tripido werd geïntroduceerd was ik een actieve vrijwilliger. Ik nam 1 dag per week onbetaald verlof om voor een zorginstelling met mensen met een PGB als dagbesteding een boot te gaan bouwen. De activiteit bood deze cliënten structuur en regelmaat en ik leerde hen nieuwe vaardigheden en skills. Het contact was soms moeilijk maar doorgaans erg leuk en leerde mij ook nieuwe vaardigheden. Al met al heb ik hier bijna 3 jaren gewerkt.

En toen kwam de regeling met Tripido. Ik heb van deze regeling gebruik gemaakt omdat ik erg van mijn eerdere vrijwilligerswerk genoten had en graag weer een activiteit wilde oppakken. Ik kon de mensen van Tripido scherp aangeven waar mijn passie en mogelijk toegevoegde waarde voor anderen ligt. Ook nu weer heb ik aansluiting gezocht bij mijn passie voor zeilen en varen.

In de stad waar ik woon ligt een rondvaartboot waarmee voor cliënten van dezelfde zorginstelling als waar ik de boot heb gebouwd, tripjes worden verzorgd. Daar wil ik graag bij helpen, echter de staat van de boot was dermate slecht dat eerst allerlei reparaties noodzakelijk zijn. De stichting die de boot exploiteert heeft hiervoor niet de financiële reserve. Daarom heb ik eerst mijn expertise ingezet voor het verwerven van subsidiegelden. Er is nu voldoende geld beschikbaar zodat wij de reparatie van de boot met inzet van mensen als dagbesteding kunnen starten.

Ik heb het altijd belangrijk gevonden om naast mijn werkwereld van succesvolle, hoogopgeleide mensen, ook die andere wereld van de hulpverlening en haar cliënten te kennen. De verhalen van die cliënten leren je relativeren en tevreden te zijn met wat je hebt.  Ik heb ervaren dat één dag in de week met iets anders bezig te zijn dan je reguliere werk erg prettig is en het gevoel geeft betekenisvol voor anderen te zijn.