Charlotte W.

Chemicus

Chemie onder de aandacht van jongere brengen

Ik was al voor mijn baan als onderzoeker in een laboratorium actief in het onderwijs. Ik heb een passie voor het vak scheikunde en vond het jammer dat scheikunde in het onderwijs zo’n stoffig imago heeft. Dus heb ik jaren geprobeerd jongeren enthousiast te maken voor de chemie.

En toen werd ik onderzoeker. Ik heb jaren met veel plezier in het laboratorium gewerkt. Ik had divers werk, werd goed betaald en was zeker van mijn werk. Maar toch wrong er iets bij me. Ik wou andere vaardigheden ontwikkelen. Zo ben ik dus binnen mijn werkkring andere dingen gaan doen, zoals bedrijfshulpverlening. Echter, ik had toch het gevoel dat er in mijn organisatie weinig ruimte was voor ‘buiten de paden treden’.

Tripido kwam voor mij op een perfect moment. Enerzijds werd ik dus wat onrustig, anderzijds en misschien wel als gevolg van mijn onrust begon ik last te krijgen van mijn lange woon-werk reistijd. In mijn intake wist ik heel goed wat ik wou. Ik wou als vrijwilliger weer op het grensvlak van onderwijs en chemie werkzaam zijn, liefst in een zelfstandige rol en dicht bij mijn huis. En ik wist ook precies welke organisatie mij dat zou kunnen bieden. Een stichting die zich richt op de communicatie met jongeren over chemie en die beoogd de interesse van jongeren voor dit vakgebied te bevorderen. Het contact was snel door de mensen van Tripido gelegd en ik kon direct voor één dag in de week aan de slag.

Mijn eerste klus betrof het ontwikkelen van een interactieve virtual reality film over chemie. Deze klus deed een beroep op andere en nieuwe vaardigheden en skills. Ik ontdekte dat mij iedere donderdagmiddag een gevoel van ontspanning overviel, want op vrijdag had ik weer mijn vrijwilligersdag. De afwisseling in werkzaamheden, de andere omgeving, allemaal prima. Zelfs zo prima dat ik na één jaar vrijwilligerswerk besloten heb ontslag te nemen bij het laboratorium en in dienst te treden bij de organisatie waar ik mijn vrijwilligerswerk deed.