Het concept

Er wordt vaak gesproken over een gat in de markt … wij vinden dat er sprake is van een gat in de maatschappij.

Maatschappelijke organisaties hebben behoefte aan vrijwilligers met kennis en ervaring. Werknemers zijn op zoek naar ontwikkeling, afwisseling en zingeving. Soms zelfs naar een andere balans in hun leven. Werkgevers stimuleren duurzame inzetbaarheid en willen een aantrekkelijke werkgever zijn.

Met Tripido creëren we een win-win-win door deze drie belangen met elkaar te verbinden. Het basisprincipe van Tripido is dat een werknemer minder gaat werken bij zijn of haar werkgever én in deeltijd vrijwilligerswerk doet bij een organisatie met maatschappelijk belang. De uitwerking van dit basisprincipe is natuurlijk maatwerk en per organisatie verschillend. Soms kiezen organisaties voor een constructie waarin iemand 90% gaat verdienen, 80% gaat werken en 20% vrijwilligerswerk doet. Andere organisaties faciliteren vrijwilligerswerk door hiervoor een vooraf bepaald aantal dagen ter beschikking te stellen. En weer andere organisaties gebruiken vrijwilligerswerk als onderdeel van een individueel opleidingstraject.

Voordelen

Tripido ‘ontzorgt’.

Wij verzorgen voor de werkgever, uiteraard in zorgvuldige afstemming, de intake, matching en begeleiding van kandidaat vrijwilligers. Leidend daarbij zijn de specifieke wensen van de werknemers én de belangen van de organisatie.

Door ons grote netwerk van maatschappelijke organisaties door heel Nederland, onze omvang en onze kennis en ervaring met het doen van intakes en matching staan wij garant voor een snelle plaatsing van de werknemers.

Wij adviseren de organisatie m.b.t. de opzet en inbedding van het concept in de organisatie en zijn behulpzaam bij de communicatie. Bijvoorbeeld door het opstellen van plannen van aanpak en het geven van workshops en informatie, online en fysiek

Uw investering

De werkgever betaalt een fee per deelnemer voor de werkzaamheden van Tripido. Voor onze advisering brengen wij een uurtarief in rekening. 

Vragen?

Neem hier contact met ons op