Wim van der G.

Category Manager

Helpen bij de voedselbank

Ik werk al lang bij dezelfde werkgever. Binnenkort ga ik met vervroegd pensioen. Op zo’n moment ga je nadenken over wat je verder met je leven wil. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om op een natuurlijke manier betekenisvol te zijn voor de maatschappij. Niet door omstandigheden gedwongen maar gewoon omdat het goed voelt.

Mijn werkgever had in 2018 samen met Tripido een proef gestart voor duurzame inzetbaarheid: mensen regie geven over hun carrières. Dit leek mij een mooie kans om mijn mogelijke inzet voor maatschappelijke organisaties te overdenken. Voorts had ik nog heel veel vakantiedagen en de Tripido regeling van 50% van het verlof op kosten van de werkgever en 50% van de werknemer, in mijn situatie een halve verlofdag, was voor mij ideaal.

De intake met de mensen van Tripido dwong mij na te denken over wat ik als vrijwilliger belangrijk vond. Allereerst wou ik iets in de sector Welzijn doen. En in ieder geval iets met een groep mensen, niet iets in een één op één situatie. Omdat ik momenteel een zeer zelfstandige functie heb, moest het vrijwilligerswerk ook op een flexibele wijze ingedeeld kunnen worden, dus niet noodzakelijkerwijs op één vaste dag in de week. En tenslotte ben ik een ‘doe-mens’. In vrije tijd wil ik graag mijn handen laten ’wapperen’.

Op basis daarvan kwamen wij (ik en de mensen van Tripido) tot enkele mogelijkheden van maatschappelijke instellingen, zoals het Vluchtelingenwerk en mentorschap (het helpen van ouderen met bijvoorbeeld de thuisadministratie, wandelen, een praatje). Uiteindelijk heb ik niet voor een van deze opties gekozen omdat beide te veel die één op één situatie zouden betekenen. Hoewel erg belangrijk. Uiteindelijk kwam ik op het idee om bij de Voedselbank in mijn gemeente iets te kunnen betekenen. Tripido heeft met iemand bij de Voedselbank contact gezocht en een gesprek geregeld. In dat gesprek heb ik afgesproken om 2 maanden proef te draaien en dan een definitieve keuze te maken.

Inmiddels werk ik alweer anderhalf jaar bij de Voedselbank. Eénmaal per week help ik bij het verzamelen van eten, het in de schappen zetten daarvan en klanten die boodschappen doen helpen. Voor veel van die klanten zijn wij een luisterend oor, immers ze hebben allemaal hun verhalen.

Ik maak deel uit van een leuke groep vrijwilligers en ervaar deze dagen als gezellig en vooral ook nuttig. Volgend jaar is het zover, dan ga ik echt met vervroegd pensioen. Ik weet niet wat er dan op mijn pad komt, maar het werk bij de Voedselbank hoop ik nog een lange tijd te kunnen doen.